ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

H σύσταση πλήρους αρχείου των σωζόμενων Καρδιτσιώτικων εφημερίδων υπήρξε από τις βασικές προτεραιότητες του μουσείου. Το αρχείο των εφημερίδων περιλαμβάνει σήμερα όλα τα σωζόμενα φύλλα της εφημερίδας «Θεσσαλιώτις» (1885-1891) σε ψηφιακή μορφή καθώς και τις εφημερίδες: «Καρδίτσα» (1882-1886) «Ανατολή»(1929-1930) και «Θεσσαλική Φωνή» (1924-1948) σε μικροφίλμ.

Διαθέτει επίσης μεμονωμένα αυθεντικά φύλλα των εφημερίδων:

  • «Καρδίτσα» (1934-35)
  • «Καρδιτσιώτικα Νέα» (1936)
  • «Φωνή του ΕΑΜ» (1944)
  • «Θεσσαλική Φωνή» (1938,1941,1942,1946)
  • «Νέος Αγών» (1945)
  • «Δόξα» (1944)
  • «Θεσσαλός» (1956)