ΑΡΧΕΙΑ

Tο μουσείο συγκεντρώνει αρχειακά τεκμήρια που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία ενός δημοτικού φορέα. Το κυριότερο είναι το δημοτικό αρχείο, ενώ τα ιδιωτικά αρχεία περιλαμβάνουν προς το παρόν ελάχιστα αρχειακά σύνολα (συλλογή Κτηματικής Υπηρεσίας, συλλογή Ν. Σακελλαρίου) και αρκετά μεμονωμένα αρχειακά τεκμήρια.