ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η βιβλιοθήκη του μουσείου ιδρύθηκε το 2003 και αριθμεί 3.200 περίπου τόμους βιβλίων παλαιών και σύγχρονων. Δεν είναι δανειστική αλλά είναι ανοιχτή για το κοινό για ερευνητικούς σκοπούς και παρέχει τη δυνατότητα φωτοτυπιών κ.λπ. Διαθέτει ηλεκτρονικό κατάλογο.

 

Σύγχρονα βιβλία

Η βιβλιοθήκη διαθέτει περίπου 1.200 σύγχρονα βιβλία των κλάδων των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, τα οποία προήλθαν από δωρεές ή αγορές και υποστηρίζουν την ιστορική έρευνα. Επίσης συγκεντρώνονται εκδόσεις τοπικού ιστορικού ενδιαφέροντος.

 

Παλαίτυπα

Πολύτιμη είναι η συλλογή των παλαιοτύπων από 2.000 περίπου τόμους από τον 16ο αιώνα κ.έ., τα οποία προήλθαν κυρίως από περισυλλογή και δωρεές. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται σπάνιες εκδόσεις, νομικά βιβλία που έχουν σχέση με το αγροτικό ζήτημα το οποίο απασχολούσε για πολλές δεκαετίες την περιοχή κ.ά.