Φίλοι Μουσείου

Οι «Φίλοι του Μουσείου Πόλης Καρδίτσας» είναι ένα αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό την ηθική και υλική ενίσχυση και συμπαράσταση του Δημοτικού Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Καρδίτσας «Λ.και Ν. Σακελλαρίου»- Κέντρου Τεκμηρίωσης & Επικοινωνίας για την πραγματοποίηση των σκοπών του, με έμφαση στην συλλογή, καταγραφή, διατήρηση, μελέτη, προβολή και ανάδειξη γλωσσικού, λαογραφικού, καλλιτεχνικού, ιστορικού και γενικά πολιτισμικού υλικού του Καρδιτσιώτικου χώρου.
 
Στόχος του είναι επίσης η καλλιέργεια πνεύματος φιλαλληλίας, αλληλοβοήθειας και συνεργασίας μεταξύ των μελών και των λοιπών κατοίκων του Νομού, όπως και η ανάπτυξη στενωτέρων πνευματικών δεσμών και σχέσεων με τους απόδημους Καρδιτσιώτες, για την διατήρηση, διαφύλαξη και ανάπτυξη παραδόσεων, ηθών, εθίμων, δεσμών και προσφοράς προς την γενέτειρα.
 
Τα μέλη του ανέρχονται σήμερα στα 100 ενώ το σωματείο ενισχύεται συνεχώς οργανωτικά και αριθμητικά. «Φίλοι» μπορούν να είναι άτομα κάθε ηλικίας και επαγγέλματος που επιθυμούν να ενισχύσουν το Μουσείο προβάλλοντας το έργο του, φροντίζοντας για τον εμπλουτισμό των συλλογών του με δωρεές, κληροδοσίες, αγορές κ.ά. ή συνεισφέροντας στους σκοπούς του με εθελοντική εργασία, προτάσεις και ιδέες.
 
Το Σωματείο βοηθά ακόμη το Μουσείο με έμμεσους τρόπους όπως η οργάνωση εκδηλώσεων για την συγκέντρωση πόρων, η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδρομών, η προσέλκυση νέων μελών κά.