Η Μάνα μου

«Η Μάνα μου», 1940-1945

 

Χρήστος Καπράλος (1909-1993)

μπρούντζος, αντίγραφο έργου από τη συλλογή της Βουλής των Ελλήνων

 

γυναίκα του μόχθου, με φτωχικά, αγροτικά ρούχα και μαντήλι στο κεφάλι.

Το έργο προσωποποιεί τη συνέχεια και αναδεικνύει τη Μάνα σε πανανθρώπινο σύμβολο αυταπάρνησης.

 

 

«…οι αποδόσεις της Μάνας… του Καπράλου ήταν για μένα μια πρώτη επαφή με την ελληνική Γη και τον ελληνικό Πόνο,

που δόθηκεμετά από αιώνες στη Γλυπτική. Κοιτάζοντας το έργο αυτό… ξανάζησα όλες τις δοκιμασίες που τα πρόσφατα αυτά

χρόνια επέρασε η Ελλάδα, κι ένιωσα μαζί όλο το νεύρο κι όλο το ήθος της μεγάλης και ιερής της Καρτερίας. Και στην κηδεία της

ίδιας Μάνας, δεν αιστάνθηκα να περιορίζεται ο ρυθμός σε μια εικόνα προσωπικής συντριβής, αλλά να απλώνεται σ’ ένα αίσθημα

αγιότητας που εκάλυπτε όλη την ελληνική πατρίδα… Η Μάνα του Καπράλου εγίνονταν έτσι Μάνα όλων μας».

Άγγελος Σικελιανός

Εφημερίδα Το Βήμα, 16.11.1950