Δίκτυο Μουσείων Δήμου Καρδίτσας

Από τις αρχές του 2005 ο Δήμος Καρδίτσας ξεκίνησε άτυπα προσπάθεια σύστασης δικτύου θεματικών μουσείων- «δορυφόρων» με πιλότο το Μουσείο της Πόλης. Η πρωτοβουλία βασίστηκε αφενός στη σύγχρονη μουσειολογική αντίληψη για «σπονδυλωτή» ανάπτυξη της τοπικής ιστορίας καθώς και εστιασμένη ανάδειξη όψεων του τοπικού πολιτισμού σε κλίμακα προσαρμοσμένη στο ανθρώπινο μέτρο (μέγεθος εκθεσιακού χώρου, αριθμός εκθεμάτων κτλ.) και αφετέρου στις διαθεσιμότητες και στις ανάγκες της ίδιας της πόλης.

Είναι γνωστό ότι η Καρδίτσα δεν διαθέτει πλέον ελεύθερους χώρους στο κέντρο ούτε μεγάλα κτήρια που θα μπορούσαν να δεχτούν μουσειακές χρήσεις. Τα διατηρητέα κτήρια είναι ελάχιστα ενώ πάγιο είναι το πρόβλημα της εξοικονόμησης πόρων. Η λύση λοιπόν να συνδυαστούν η ανάδειξη θεματικών συλλογών και η διάσωση ιστορικών κτηρίων σε διάφορες περιοχές της πόλης θεωρήθηκε ιδεώδης για τον επιπλέον λόγο, ότι θα συνέβαλε στην ισόρροπη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις περιοχές αυτές.

Ο πρώτος μουσειακός κόμβος λειτουργεί ήδη με θέμα την ιστορία της ύδρευσης της πόλης στο δημοτικό αντλιοστάσιο, στο άλσος Παπαράντζας με πρωτοβουλία της ΔΕΥΑΚ. Υπό διαμόρφωση βρίσκονται οι «αποθήκες της ΕΓΣΚ» στην Καρδιτσομαγούλα, στις οποίες θα εκτεθεί η συλλογή προβιομηχανικών εργαλείων και βιομηχανικού εξοπλισμού ενώ στο χώρο θα στεγαστεί παράλληλα η αποθήκη και το εργαστήριο συντήρησης του δικτύου.

Το μουσείο έχει προτείνει στο Δήμο Καρδίτσας τη δημιουργία τεσσάρων ακόμη χώρων μέσα στην πόλη, οι οποίοι μπορούν να δεχτούν ανάλογες χρήσεις διασώζοντας παράλληλα διαφορετικές φάσεις της αρχιτεκτονικής της ιστορίας.